II
III
IV
V
VI
VII
IX
X
XI
XII
Jak roste leonberger,
aneb první rok života
naší Dorisky.