Endy
ENDY
Z JANOVSKÉHO
LESA

*16.12.1998

+29.03.2007

výstavní úspěchy:
velmi nadějný

Rodiče

otec: Fast Jakubský dvůr
matka: Ambra z Janovského lesa
Endy